نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

چند دهه است که کشورهای جهان به اهمیت توسعه در جهت رسیدن به تعالی انسان‌ها، رفع نابرابری و ایجاد عدالت اجتماعی پی برده و رسیدن به اهداف توسعه را محور سیاستگذاری‌های کلان خود قرار داده‌اند. کشور برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به مشارکت همه اعضای جامعه دارد. از آن‌جا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از مؤلفه‌های مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود، توجه به نیازها، مسائل، مشکلات آگاه‌سازی و تهیه برنامه‌هایی جهت توانمندسازی زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زنان تا توانمند نشوند، نمی‌توانند به کشور در جهت تحقق اهداف توسعه کمک کنند. بنابراین، توجه به زنان و توانمندسازی آن‌ها مسئله‌ای مهم برای کشور محسوب می‌شود. از این‌رو، در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد با طراحی پژوهشی با رویکرد کیفی و (در سپهر فلسفی) تفسیرگرایی و با روش تحلیل تماتیک، مفهوم توانمندسازی زنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه الزهرا را تبیین کند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش دانشجویان زن دانشگاه الزهرا در دوره کارشناسی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش، مفهوم زن توانمند با توجه به نگاه دانشجویان زن در شش بُعد مطرح شده است که عبارت‌اند از: بُعد روان‌شناختی (با مؤلفه‌های آزادی بیان، حق انتخاب، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، هدفمندی، مدیریت عواطف، مهارت زندگی شخصی، توجه به ارزش وجودی، خودباوری، اعتماد به نفس، حس رضایت، مسئولیت‌پذیری، حل مشکلات شخصی، اخلاقیات، استقلال، روحیه قوی، شخصیت قوی و شجاعت)؛ بُعد اجتماعی (با مؤلفه‌های ارتباط، احترام، آگاهی اجتماعی، سواد رسانه‌ای و حضور اجتماعی)؛ بُعد خانوادگی (با مؤلفه‌های تعامل، برخورداری از قدرت و مهارت زندگی خانوادگی)؛ بُعد سیاسی (با مؤلفه‌های تصمیم‌گیری در سطح کلان و سواد سیاسی)؛ بُعد اقتصادی (با مؤلفه‌های شغل و درآمد)؛ و بُعد دانش (با مؤلفه توجه به ارزش علم). این پژوهش به درک مفهوم توانمندسازی زنان میان دانشجویان دختر کمک کرد؛ لذا می‌تواند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توانمندسازی زنان نقش کلیدی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات