آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 66
تعداد پذیرش 25
تعداد پذیرش بدون داوری 25
تعداد عدم پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 12

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 27
تعداد مشاهده مقاله 18016
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8530
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 76 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 199 روز
درصد پذیرش 38 %