برای مشاهده فایل‌های ورد بایستی قبل از باز کردن فایل فونت‌های مورد استفاده را به درایو C، پوشه ویندوز، پوشه Fonts اضافه نمایید:

فونتهای فارسی شورای عالی اطلاع‌رسانی را از اینجا دانلود کنید. در صورت نیاز رمز www.p30download.com را وارد نمایید. 

فونت انگلیسی Minion Pro را از اینجا دانلود کنید. در صورت نیاز به رمز  www.downloadha.com را وارد نمایید. 

ردیف عنوان PDF DOC
1 راهنمای تنظیم مقاله برای ارسال مقاله جدید    doc
2   راهنمای نگارش نقد کتاب PDF doc
3   فرم تعارض منافع PDF doc
4   فرم اصالت اثر و  تعهدنامه
5   راهنمای مشابهت یابی در ایران داک  
6   راهنمای اخذ شناسه ارکید  
7 راهنمای تنظیم مقاله بعد از پذیرش (نویسنده بعد از پذیرش مقاله را در این قالب و دستورالعمل تنظیم نمایند) -
8   دستورالعمل تهیه چکیده تفصیلی بعد از پذیرش مقاله (نسخه فارسی هم در آخر فایل آورده شود)  -