انتصاب سردبیر و اعضای هیئت تحریریه فصلنامه علمی مطالعات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات دانشگاه طی احکامی از سوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس موسسه و مدیر مسئول فصلنامه مطالعات دانشگاه منصوب شدند. دکتر نعمت‏‌الله موسی‌‏پور؛ استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان، دکتر محمدجواد هراتی؛ استاد معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر علی پایا؛ استاد فلسفه کالج اسلامی لندن، دکتر موسی اکرمی؛ استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سعیده گروسی؛ استاد جامعه‏‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمدباقر علیزاده اقدم؛ استاد جامعه‌‏شناسی دانشگاه تبریز، دکتر رضا ماحوزی؛ دانشیار فلسفه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر مرتضی بحرانی؛ دانشیار اندیشه سیاسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر رضا صمیم؛ دانشیار جامعه‏‌شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  به مدت دو سال به عنوان عضو هیئت تحریریه این فصلنامه منصوب شدند. همچنین دکتر رضا صمیم به عنوان سردبیر، مسئولیت اداره و هدایت امور علمی و محتوایی فصلنامه علمی «مطالعات دانشگاه» که در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن آموزش عالی ایران منتشر می‌شود را عهده دار خواهند بود. 
در این فصلنامه مقالاتی ذیل موضوعاتی چون تاریخ دانشگاه، فلسفه‏ دانشگاه، مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، اعضای هیئت‏ علمی و کارمندان شاغل در نظام آموزش عالی کشور به چاپ خواهد رسید. از آنجا که هدف فصلنامه تولید و ترویج دانش و نقد آثار، دیدگاه‏‌ها و نظریه‏‌های موجود است در حد امکان از پذیرش و چاپ مقالات ترویجی، مروری و نقد کتاب در حوزه‌‏های موضوعی مذکور نیز استقبال می‌‏کند.