نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، تهران، ایران

چکیده

دانشکده نفت آبادان در ادامه فعالیت‌های «آموزشگاه فنی آبادان» آغاز فصل جدیدی از آموزش‌های فنی و مهندسی در ایران ذیل مأموریت‌‌هایی مشخص بود. این دانشکده ذیل هدایت و رهبری شورای مهندسی و حرفه‌ها در آمریکا به نمایندگی از کالج لافایت ایستونِ پنسیلوانیا، توجه هم‌زمان به سه رکن علم، هنر و مهندسی را مبنای برنامه‌ریزی و فعالیت تخصصی خود قرار داد؛ سه رکنی که در هماهنگی با هم، سنخ ویژه‌ای از آموزش مهندسی معطوف به تربیت رهبرانی توانا و علاقه‌مند به توسعه علمی را به‌نمایش می‌گذاشت.  در این مقاله از روش اسنادپژوهی، مطالعه تاریخی و مصاحبه با فارغ التحصیلان و مدیران دهه چهل دانشکده جهت کسب اطلاعات و سپس تحلیل آن ها استفاده شده است. این نوشتار با تمرکز بر فعالیت‌های دانشجویی دهه چهل این دانشکده، درصدد است نشان دهد چگونه ساختار آموزشی‌ـ‌پرورشی دانشکده در ایجاد هویت‌های قدرتمند دانشجویی با صبغه مشارکت و رهبری خلاقانه آن‌ها ایفای نقش می‌کرده است. بر اساس سه‌گانه «علم، هنر و مهندسی»، به‌‌عنوان نمادی از اضلاع هویتی دانشجویان آن مرکز، این نتیجه به دست آمده است که در نتیجه آموزش‌های علمی نظری و عملی، آموزش‌ مهارت‌های زندگی و تمرین مسئولیت اجتماعی، ایده رهبری هنرمندانه به عنوان هدف و شعار دانشکده با درصد قابل‌قبولی حاصل آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آبراهامیان، یرواند (1384). ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی (مترجم: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیرشانه‌چی). تهران: انتشارات نشر مرکز.
دانشکده نفت آبادان (1344). کتاب سال دانشکده. آبادان: انتشارات پالایشگاه آبادان.
دانشکده نفت آبادان (1345). کتاب سال دانشکده. آبادان: انتشارات پالایشگاه آبادان.
دانشکده نفت آبادان (1346). کتاب سال دانشکده. آبادان: انتشارات پالایشگاه آبادان.
دانشکده نفت آبادان (1347). کتاب سال دانشکده. آبادان: انتشارات پالایشگاه آبادان.
سادات، سیدحسن (1398). تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران. تهران: انشارات وزارت نفت.
سلیمانی، فرزاد؛ و سلطانی احمدی، مجتبی (۱۳۹۷). دانشگاه پهلوی به روایت اسناد.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شرکت ملی نفت ایران (۱۳۴۹). تحقیقات در صنعت نفت ایران. تهران: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران.
شعری‌مقدم، عباس (۱۳۹۷). تاریخ شفاهی صنعت نفت ایران (سرویراستار: به همت فاطمه ترک‌چی و حمیدرضا زاهدی). تهران: انتشارات وزارت نفت.
علم، اسدالله (۱۳۹۸). یادداشت‌های علم. تهران: انتشارات معین.
ماحوزی، رضا (1395). بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در آسیا؛ بازخوانی سیاست‌های بین‌المللی دانشگاه شیراز (پهلوی). تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی.
ماحوزی، رضا (5 آبان ۱۴۰1). از دانشکده نفت آبادان تا دانشگاه شیراز و کالج مدیریت هاروارد. در کنفرانس «فرهنگ، پژوهش و فناوری در آموزش عالی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی.