زنان و دانشگاه در ایران
روایت زنان کارآفرین از تأثیر آموزش عالی بر کنش کارآفرینانه

زهرا میرحسینی؛ زینب شفیعی؛ صغری عاشوری

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1402، ، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22035/jous.2023.5006.1030

چکیده
  در طول سه دهه اخیر، افزایش متقاضیان تحصیل در مقاطع مختلف آموزش عالی از پدیده‌های قابل‌توجه بوده است. در این میان، براساس گزارش مرکز ملی آمار کشور و بازتاب‌های رسانه‌ای این گزارش، زنان در ورود به دانشگاه‌ها گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند. در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز، آمار زنان بیش از مردان است. این در حالی است که عده ...  بیشتر