بعد از پذیرش مقاله‌، و به منظور ورود مقاله به فرایند انتشار، نویسنده/نویسندگان می‌بایستی اقدامات زیر را انجام دهند:

1. یک بار مقاله را با دقت مطالعه فرماییدو خطاهای احتمالی آن را رفع نمایید. ویراستاری محتوایی مقاله، کنترل ارجاعات، کنترل صحت متون ترجمه‌شده، و داده‌ها از تعهدات نویسنده بوده و نشریه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

2. مقاله بایستی براساس فرمت فصلنامه تنظیم شده باشد. در صورت عدم رعایت شیوه‌نامه مقاله بازگردانده خواهد شد.

3. ارجاعات درون متن و فهرست منابع بایستی براساس سبک APA تنظیم شود. به برخی تنظیمات APA در فرمت مقاله اشاره شده است.  

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت APA به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6

4. چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی و فارسی، هر دو در یک فایل و مطابق دستورالعمل تنظیم شود. در چکیده نیازی به ذکر فهرست منابع نیست. 

5. فرم تعارض منافع و فرم اصالت اثر نیز تکمیل، امضا و در سامانه به همراه مقاله‌ها بارگزاری شود.

6. گزارش مشابهت یابی کمتر از 15 درصد به همراه مقاله‌ها بارگزاری شود. 

 

در نهایت و پس از رعایت نکات و دستورالعمل‌ها، فایلهای زیر را در سامانه بارگزاری نمایید:

فایلهایی که در سامانه باید بارگزاری شود:

  1. فایل اصل مقاله مطابق دستورالعمل
  2. فایل چکیده تفصیلی مطابق دستورالعمل
  3. گزارش مشابهت‌یابی در ایران داک
  4. فرم تعارض منافع تکمیل شده
  5. فرم اصالت اثر تکمیل شده
ردیف عنوان PDF DOC
1 راهنمای تنظیم مقاله  PDF doc
2   راهنمای نگارش نقد کتاب PDF doc
2   دستورالعمل تهیه چکیده تفصیلی 
3   فرم تعارض منافع PDF doc
4   فرم اصالت اثر و  تعهدنامه
5   راهنمای مشابهت یابی در ایران داک  
6   راهنمای اخذ شناسه ارکید