مقاله پژوهشی دانشگاه به‌مثابه نهادی فرهنگی و اجتماعی
روایت زنان کارآفرین از تاثیر آموزش عالی بر کنش‌کارآفرینانه

زهرا میرحسینی؛ زینب شفیعی؛ صغری عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

https://doi.org/10.22035/jous.2023.5006.1030

چکیده
  در طی سه دهه‌ ی اخیر، افزایش متقاضیان تحصیل در مقاطع مختلف آموزش عالی از پدیده‌ های قابل توجه بوده است. در این میان بر طبق گزارش مرکز ملی آمار کشور و بازتاب‌ های رسانه‌ای این گزارش، زنان در ورود به دانشگاه‌ها گوی سبقت را از مردان ربوده اند. در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز آمار زنان بیش از مردان است، این در حالی است که عده زیادی ...  بیشتر